POWRÓT
     2016-09-28 00:00:00

Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Zwiększenie zatrudnienia wśród osób skazanych – to główny cel projektu nowelizacji ustawy. Projekt jest częścią „Programu Pracy Więźniów”.

Praca stanowi ważny element odbywania kary pozbawienia wolności. Wpływa pozytywnie zarówno na skazanych (resocjalizacja, rozwój umiejętności zawodowych, możliwość zarobkowania), jak i na porządek w jednostkach penitencjarnych.

Projekt zakłada zwiększenie zachęt finansowych skierowanych do pracodawców zatrudniających więźniów. Ryczałt, który otrzymuje przedsiębiorca z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych zwiększy się z 20 do 40 proc. wartości wynagrodzenia przysługującego zatrudnionej osobie pozbawionej wolności.

Podniesienie ryczałtu powinno zrekompensować pracodawcy rosnące koszty pracy, które stanowią główny powód malejącego poziomu zatrudnienia skazanych. W 2010 r. odpłatnie pracowało 17,1 tys. osadzonych (średnio na miesiąc), tymczasem w 2015 r. już tylko 10 tys. osób (średnio na miesiąc, stan na 31.10.2015 r.). Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na tak niski poziom zatrudnienia było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r., które zmusiło do znowelizowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, umożliwiających przed tą datą zatrudnianie skazanych za wynagrodzeniem w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Wzrost wynagrodzeń skazanych do poziomu co najmniej minimalnego wynagrodzenia doprowadził do spadku odsetka zatrudnionych odpłatnie wśród wszystkich pracujących zatrudnionych (68 proc. w 2010 r., 49 proc. w 2011 r. i 40 proc. w 2012 r.).

Niskie zatrudnienie skazanych spowodowało wysokie koszty utrzymania więźniów, dziś to około 3150 zł za utrzymanie jednego więźnia miesięcznie.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

/fot.redakcja//premier.gov.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Premier - Beata Szydło


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION